Poznaj skuteczne techniki sprzedaży podczas szkoleń sprzedażowych

Szkolenia sprzedażowe

Szkolenia sprzedażowe stały się w ostatnim czasie imponującą częścią rynku szkoleń. Wszystkie oscylują wokół nauczania technik sprzedaży. Handlowiec, sprzedawca, menadżer sprzedaży, pracownik obsługi klienta wszyscy oni mając bezpośredni kontakt z klientem mają wpływ na kondycję finansową firmy, którą reprezentują.

W interesie firmy natomiast jest by jej pracownicy wykazywali się możliwie największą skutecznością sprzedaży, ponieważ tylko wtedy firma może mówić o sukcesie. Szkolenia technik sprzedażowych rozkładają proces sprzedaży na poszczególne etapy i uwidaczniają przede wszystkim potencjał sprzedającego w procesie podejmowania decyzji przez klienta.

Szkolenie z zakresu technik sprzedaży

Zadaniem firmy szkoleniowej Maciołek przeprowadzającej szkolenia sprzedażowe jest nauka z zakresu technik sprzedażowych, które kształtują postawy sprzedającego i budują jego motywację. Szkolenie musi pomóc każdemu z jego uczestników stać się świadomym uczestnikiem procesu sprzedaży tak by rozpoznawać potrzeby klientów, umieć zaprezentować korzyści każdego z produktów oraz jego cenę. Szkolenie skupia się na podniesieniu efektywności działań sprzedażowych prowadzonych przez każdego członka personelu.

Szkolenia technik sprzedaży umożliwiają praktyczne zajęcia i prezentacje przygotowane przez uczestników. Każdy z nich stając się raz handlowcem a raz klientem uczy się odpowiednich reakcji i stymulacji.

Uczestnik szkolenia technik sprzedaży na koniec każdego z kursów posiada kompendium wiedzy i umiejętności pozwalające mu na prowadzenie efektywnego procesu sprzedaży, a przede wszystkim zapoznaje się z:

 • procesem skutecznej komunikacji i jej znaczenia w budowaniu sprawności interpersonalnej
 • skutecznymi technikami komunikacyjnymi w tym aktywnego słuchania
 • stylami komunikacji
 • wielością poziomów komunikacji międzyludzkiej
 • schematami zachowań określonego typu osobowości człowieka
 • sposobami dopasowania komunikacji do odpowiedniego typu zachowania rozmówcy
 • ze sztuką umiejętnego zadawania pytań i ich wykorzystywania podczas rozmowy
 • ze sztuką prezentacji oferty na podstawie analizy potrzeb
 • ze sztuką rozpoznawania ukrytych potrzeb klienta i jego motywacji do zakupu
 • ze sztuką skutecznego zamykania sprzedaży
 • z technikami wywierania wpływu i obroną przed manipulacją

Zapraszamy do sprawdzenia oferty szkolenia na: https://genwhy.pl/szkolenia-sprzedazowe/

Be the first to comment on "Poznaj skuteczne techniki sprzedaży podczas szkoleń sprzedażowych"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*