Obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z kodeksu pracy

Obowiązki pracownika i pracodawcy

Obowiązki na terenie zakładu pracy obejmują nie tylko pracowników, ale też pracodawcę, co należy mieć na uwadze, ponieważ pracodawca również musi ich ściśle przestrzegać, aby pracownik miał zapewnione odpowiednie warunki do pracy. Regulowane są one przez Kodeks Pracy, a w razie jakichś nieprawidłowości w ich egzekwowaniu można zwrócić się o pomoc do Inspekcji Pracy, aby odpowiednie osoby w zaistniałej sytuacji jak najszybciej zainterweniowały.

Obowiązki pracodawcy

Obowiązków, które ciążą na pracodawcach jest bardzo dużo. Dotyczą one przede wszystkim zapewnienia pracownikom godziwego wynagrodzenia, np. takiego, które wynika z ustawy. Nie może być ono niższe, ponieważ pracodawca łamie wtedy prawo i pracownik może go podać nie tylko do Inspekcji Pracy, ale też do sądu. Warto odnotować również to, że umowa zawierana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem powinna być podpisana na piśmie, aby wszelkie zapisy były zgodne z prawem i były widoczne na piśmie dla obu stron. Wtedy poszczególne zapisy znajdujące się na umowie mogą być rzetelnie egzekwowane w kontekście prawnym. Obowiązkiem pracodawcy jest także terminowe wypłacanie wynagrodzenia, nie powinno być w takich przypadkach jakichkolwiek opóźnień chyba, że firma posiada chwilowe problemy finansowe i pracownicy zgodzą się na lekkie przesunięcie terminu wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków do pracy, ale też odpowiedniej higieny w miejscu pracy, aby pracownik mógł wykonywać swoje obowiązki służbowe spokojnie i bez obaw o własne zdrowie. Warto wspomnieć również o tym, że pracodawcy mają obowiązek przeciwdziałać agresji na terenie zakładu pracy, ale też dyskryminacji rasowej, czy też płciowej oraz wyznaniowej.

Obowiązki pracowników

Pracownicy na terenie zakładu pracy również mają szereg obowiązków, którym muszą stawić czoła, aby rzetelnie wykonywać swoje zadania służbowe, tak aby pracodawca był zadowolony z wykonanej przez pracowników pracy. Przede wszystkim pracownik musi w pracy stawiać się punktualnie i rzetelnie przestrzegać harmonogramu w miejscu pracy, mowa tutaj np. o robieniu sobie przerw w wyznaczonym przedziale czasowym, itd. Pracownik ma także obowiązek działać na rzecz dobra firmy, a nie na jej niekorzyść, przez co może nie tylko zostać zwolniony dyscyplinarnie, ale też mieć założoną sprawę w sądzie. Pracownik musi starać się ulepszać pozycję firmy na rynku, zwiększać kapitał finansowy firmy oraz rzetelnie wykonywać wszystkie swoje zadania, które zostały mu powierzone przez danego pracodawcę. Ważne jest też to, aby podporządkować się poleceniom pracodawcy chyba, że uderzają one w godność pracownika lub też nie należą do zakresu jego obowiązków służbowych. Warto znać swoje prawa oraz obowiązki w pracy, ponieważ może się to przydać praktycznie każdego dnia. Zarówno jedna, jak i druga strona powinny bacznie przyglądać się respektowaniu poszczególnych obowiązków w miejscu pracy, a wtedy współpraca pomiędzy pracodawcą a pracownikami będzie układała się wzorowo.

Więcej o swoich obowiązkach i prawach jako pracownika dowiesz się na szkoleniach z prawa pracy, które są organizowane przez krakowską firmę szkoleniową Maciołek.

 

Be the first to comment on "Obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z kodeksu pracy"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*