Dlaczego warto rozwijać swoje umiejętności osobiste?

Rozwijanie umiejetnosci miekkich

Nie każdy człowiek posiada rozwinięte w satysfakcjonującym stopniu cechy takie jak np. zarządzanie sobą w czasie czy silna motywacja wewnętrzna. Można to jednak zmienić. Warto nad nimi pracować, nawet jak nie są słabo rozwinięte. Im są na wyższym poziomie, tym lepiej. Bardzo przydają się, jeśli zamierza się odnieść sukces zawodowy.

Kompetencje miękkie – ważne dla sukcesu i satysfakcji z pracy

Umiejętności osobiste to nic innego, jak cenione przez pracodawców, kompetencje miękkie. Tak samo jak twarde, czyli zdobyta wiedza oraz praktyczne umiejętności, są niezbędne w pracy. Dla osoby myślącej o swojej karierze ważne jest, by nad nimi pracować. Można to robić we własnym zakresie albo skorzystać ze specjalistycznych szkoleń miękkich przeprowadzanych przez firmy szkoleniowe (np: GenWhy): https://genwhy.pl/szkolenia-miekkie/.Korzyści, jakie zapewnia ich posiadanie, to wywiązywanie się z obowiązków, produktywność, efektywność, sprawniej wykonywana praca. Taka osoba cały czas się rozwija. Oznacza to awansowanie i większe zarobki. Jeśli praca staje się łatwiejsza, daje lepsze efekty, jest doceniana, to jest z niej i wyższa satysfakcja. Uzyskuje się, tak ważne w życiu, poczucie spełnienia.

Zdolności personalne, które też można zaliczyć do miękkich kompetencji ułatwiają współdziałanie, motywowanie innych, dobrą komunikację. Dzięki nim jeszcze łatwiej jest o sukces, a przy okazji dba się o dobrą atmosferę w grupie pracowniczej.

Kompetencje osobiste w karierze i życiu prywatnym

Zarządzanie sobą w czasie, motywowanie się, nastawienie na rozwój, umiejętność stawiania celów i osiągania ich, dobry kontakt z innymi – to cechy równie ważne w życiu zawodowym, jak i osobistym. Lepsze i bardziej satysfakcjonujące relacje oraz odnoszenie sukcesów w swoich pozazawodowych zainteresowaniach to więc kolejne korzyści z rozwijania umiejętności osobistych.

Be the first to comment on "Dlaczego warto rozwijać swoje umiejętności osobiste?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*