Co wpływa na efektywne zarządzanie zespołem?

Zarzadzanie zespolem

Zarządzanie zespołem jest trudną umiejętnością, której również należy się nauczyć. Nie wystarczą same predyspozycje przywódcze – aby zarządzanie była efektywne trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach.

1. Charyzma to początek

Charyzma, choć niewątpliwie pomocna na stanowisku menadżera, nie jest najważniejsza. Pracownicy chcą ufać i móc polegać na przełożonym, dlatego zarządzanie powinno opierać się na nieustannym wspieraniu zespołu i pomocy w wykonywaniu powierzonych zadań. Aby pozyskać zaufanie, konieczna jest konsekwencja i uczciwość.

2. Komunikacja

Jasne przedstawienie zakresu obowiązku, oczekiwań i wymagań jest kluczem to skutecznego zarządzania. Formy komunikacji mogą być różne, jednak istnieje uniwersalna zasada: chwali się na forum publicznym, a krytykuje podczas spotkania indywidualnego. Przekazując negatywny feedback, warto posługiwać się metodami FUKO oraz SPINKA, by negatywne informacje zostały zrównoważone pozytywnymi opiniami. To dodatkowo zmotywuje pracownika, a także wzmocni pożądane u pracownika zachowania.

3. Mierzalne cele i ich ocena

Nie wystarczy wyznaczyć pracownikom cel – konieczne jest monitorowanie poziomu jego realizacji. Regularne spotkania dla pracownika są dowodem na to, że posiada on wsparcie ze strony przełożonego, a postawiony przed nim cel jest możliwy do wykonania. W tym drugim upewnia również zasada SMART, która powinna być zachowana podczas określania celów dla zespołu lub indywidualnych pracowników.

4. Ocenianie konstruktywne

Podległych pracowników trzeba oceniać: ich postępy, rozwój, zaangażowanie. Ten obszar zarządzania jest równocześnie tym, który przysparza największych problemów i budzi największe kontrowersje. Oceny muszą być sprawiedliwe, obiektywne, oparte o wcześniej ustalone zasady wspólne dla wszystkich. Krytyka i pochwała powinny być zrównoważone, by wzmacniać pożądane zachowania i niwelować szkodliwe lub niechciane. Można również skłonić pracownika do samooceny, która zmusi go do ponownego przemyślenia własnych działań.

5. Motywacja katalizatorem zaangażowania

Nic w tak dużym stopniu nie wpływa na jakość pracy, jak odpowiednia motywacja. Dla niektórych motywacją będzie krytyka sposobu wykonania zadania, dla innych natomiast pochwała. Skuteczny przełożony poświęci czas na odkrycie, jaki rodzaj motywacji najlepiej sprawdzi się w przypadku danego pracownika. Bardzo często menadżer ma szereg narzędzi w ramach systemu motywacyjnego w firmie – musi jedynie pamiętać o tym, by z nich korzystać.

Skutecznego zarządzania można się nauczyć. Cechy charaktery predysponują określonych ludzi na stanowiska kierownicze, jednak nie wystarczy być tylko przywódcą – trzeba jeszcze być przełożonym. Naukę zarządzania możesz zacząć na szkoleniu zarządzania zespołem w Krakowie. Szkolenie jest przeprowadzane przez firmę szkoleniową – Maciołek&Wspólnicy, więcej informacji na stronie: https://genwhy.pl/

Zapisz

Be the first to comment on "Co wpływa na efektywne zarządzanie zespołem?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*